వీడియోలు

ఒక చిన్న యానిమేషన్ కుటుంబ నాటకం యొక్క వర్ణనలో కొలతలు వంగి ఉంటుంది

2015 BAFTA-విజేత చిత్రం ఒక ఆవిష్కరణ యానిమేషన్ టెక్నిక్‌లోకి లాక్ చేయబడింది, ఇది క్రాఫ్ట్‌కు కొత్త దృక్కోణాన్ని తీసుకువస్తుంది.