వాంకోవర్

వాంకోవర్ యొక్క స్ట్రిప్ క్లబ్‌లకు మార్గదర్శి

ఆ పెద్ద కెనడియన్ వేశ్యాగృహం వద్దకు వెళ్ళడానికి అబ్బాయిలు ఎప్పుడూ సరిహద్దు దాటి ఎలా వెళ్తున్నారో ట్విన్ పీక్స్ లో గుర్తుంచుకో? వాంకోవర్ ఆ ప్రదేశం యొక్క నగర-సంస్కరణ వలె ఉంటుంది: వాయువ్య యు.ఎస్ యొక్క అస్నిన్ వివేకం నుండి తగినంత విశ్రాంతి ...

మేక్ అవుట్ పార్టీలో కొంతమంది వ్యక్తుల ప్రకారం ఎలా తయారు చేయాలి

నేను వారి దృష్టిని వారి దిగువ పెదవిపై కేంద్రీకరించాను. నేను నా దంతాలతో తాళాలు వేసి కొంచెం చుట్టూ లాగుతాను. నేను ఇంతకు ముందు ఎవరినైనా రక్తస్రావం చేశాను.