టాకింగ్ నాలెడ్జ్ 'విత్ ఆపరేషన్ ఐవీ జెస్సీ మైఖేల్స్

పురాణ బే ఏరియా పంక్ బ్యాండ్ యొక్క నాయకుడు వారి అనేక గీతాలలో ఒకదాన్ని చర్చిస్తాడు.
  • నోయిసీ: మీరు 'నాలెడ్జ్' రాసినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు?

    జెస్సీ మైఖేల్స్: టిమ్ నాకు ప్రారంభ పంక్తులను ఇచ్చాడు, 'మీరు ఇప్పుడు నా భవిష్యత్ యొక్క బారెల్ / విస్తృత బహిరంగ రహదారి దిగువ నుండి పైభాగాన్ని పొందలేనప్పుడు విషయాలు కఠినతరం అవుతున్నాయని నాకు తెలుసు - ఇది ఫకింగ్ ఇరుకైనదిగా కనిపిస్తోంది.' అప్పుడు నేను బర్కిలీ చుట్టూ మిగిలినవి రాశాను. నాకు సరిగ్గా ఎక్కడ గుర్తు లేదు. నేను ఈ విషయాలను ముక్కలుగా వ్రాస్తాను - హాంగ్ అవుట్, కేఫ్లలో, కారులో, ఎక్కడైనా. మీ చివరి గిల్మాన్ స్ట్రీట్ షోలో మీరు 'నాలెడ్జ్' ను ఒక పాటగా పరిచయం చేశారు. ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఇప్పుడు మీకు అర్థం ఏమిటి?

    మీరు హైస్కూల్ నుండి తరగతులు కత్తిరించేటప్పుడు వ్రాసినప్పటికీ దీనిని 'నాలెడ్జ్' అని పిలిచేవారు. విద్యకు జ్ఞానంతో ఎంత సంబంధం ఉంది? టైటిల్ కోరస్ నుండి వచ్చింది మరియు తెలుసుకోవడం మరియు తెలియకపోవడం. విషయం ఏమిటంటే, కొన్నిసార్లు తెలియకపోవడం అనేది జ్ఞానం యొక్క ఒక రూపం, ఎందుకంటే ఇది ముందస్తుగా లేకుండా జీవితాన్ని తెరిచి ఉంచడానికి మరియు చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఇది కొత్త ఆలోచన కాదు. నేను జ్ఞానానికి లేదా విద్యకు వ్యతిరేకం కాదు, నిజానికి నేను నిజంగా ఆ రకమైనదాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను మరియు ఇటీవల తిరిగి వెళ్లి డిగ్రీ పొందాను. నేను అప్పటి నేర్చుకోవడాన్ని కూడా ఇష్టపడ్డాను, కాని హైస్కూల్‌ను ట్రాక్ చేయడంలో నాకు చాలా ఇబ్బంది ఉందని నిజం.    ఈ రోజు జెస్సీ మైఖేల్స్.