మిస్టర్ స్కిన్ శిలాజ. హోవార్డ్ స్టెర్న్ ఆధునికీకరించబడింది

వినోదం హాలీవుడ్ యొక్క అత్యుత్తమ నగ్న శరీరాల యొక్క పరిరక్షకుడు మరియు మాజీ షాక్ జాక్ రెండూ గత రెండు దశాబ్దాల అమెరికన్ సంస్కృతిపై వారి ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబించే పుస్తకాలను విడుదల చేశాయి, ఇవి వివిధ స్థాయిల అభివృద్ధిని వెల్లడించాయి.