నా అతి ఎక్కువ అద్దెకు ఒక మార్గం కాగలదా అని నేను ఒక వారం హాస్టల్‌లో నివసించాను

FYI.

ఈ కథ 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ.

ప్రయాణం లండన్‌లోని హాస్టళ్లలో గదులు రాత్రికి $ 12 వరకు వెళ్తాయి, కాని ప్రారంభంలో పెరుగుతున్న బంక్ పొరుగువారికి, గోప్యత లేకపోవడం మరియు హస్త ప్రయోగం చేయడం విలువైనదేనా?
  • జోర్డీ, 25, లండన్లో పని కోసం చూస్తున్నప్పుడు హాస్టల్ వద్ద నివసిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా ఉపాధ్యాయుడు

    Przemek

    తన బంక్ పక్కన రచయిత    రాచెల్

    హాస్టల్ పబ్‌లో అతిథులు బాణాలు ఆడుతున్నారు