డొమినాట్రిక్స్ వారి బానిసలు చేసే చాలా బాధించే విషయాలను పంచుకోండి

నటాషా వర్గాస్-కూపర్ యొక్క అన్ని ఫోటోలు

FYI.

ఈ కథ 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ.

గుర్తింపు వారి వార్షిక టీ పార్టీ కోసం నెట్‌వర్క్, డిష్, మరియు వారి బానిసలను నాలుక కొట్టడం కోసం మేము ప్రొఫెషనల్ మరియు లైఫ్ స్టైల్ డామినేట్రిక్స్‌లో చేరాము.